bilförsäkring ålder

1. Ålder. Om du inte har några tidigare skadeanmälningar eller prickar på ditt körkort så har försäkringsbolaget inte mycket att gå på när det gäller hur troligt det är att de får betala för en skada. Därav använder försäkringsbolaget bland annat statistik för personer i din ålder när de bestämmer kostnaden för din försäkring. Traditionella försäkringsbolag baserar premierna på en mängd faktorer, ofta dolda för kunderna och omöjliga att påverka. En av dem brukar vara ålder – och har man ”fel” ålder riskerar man att få betala höga premier för att ha sin bil försäkrad. Om du är ungdom, kanske under 25, så har bilförsäkringen ofta ofattbart hög. Hos dessa bolag tilläts dottern i Compricers exempel inte teckna försäkring alls. Även geografi spelar in, oavsett vilken ålder man är i. Att köra sin bil i storstadsområden innebär högre försäkringspremier. Maria Wedin på Länsförsäkringar ger följande tips till unga som tycker att det är för dyrt att försäkra.

Bilförsäkring ålder - kommer inte

Unga betalar betydligt högre premier för bilförsäkring än äldre Vi har tittat på offerter på bilförsäkringar under senaste året och kan se stora skillnader. Betalar du inte försäkringen upphör försäkringen från första dagen som du tecknade försäkring. Anmäl till polisen på telefon För en person i åldern år kostar det i genomsnitt 5 kronor mer att helförsäkra genomsnittsbilen än för en person i åldern års. Det är några faktorer som beräknar priset på försäkringen. Män får betala mer för bilförsäkringen än kvinnor. bilförsäkring ålder