bmi barn

På barn går det inte att använda den valiga BMI-modellen, därför har man tagit fram isoBMI för barn. Är vårt barn överviktigt? Här hittar du BMI och viktgräns för övervikt. Men innan barnet är fyra år är det oftast ingen fara om barnet är lite ”runt”. BMI beräknas på samma sätt för barn och unga som för vuxna, men i beräkningen har barnets eller den ungas ålder uppmärksammats. bmi barn

Bmi barn Video

Everything from You