mayaindianerna

Forskarna är oense om orsaken till imperiets kollaps men några tänkbara förklaringar är interna stridigheter och uppror eller yttre omständigheter som jordbävningar, klimatförändringar och torka. Kollapsen kan också ha berott på att mayaindianerna utarmade jorden med sitt jordbruk. Antagligen finns det. Mayaindianernas utbredning täckte ett brett område i södra Mexiko: delstaterna Chiapas, Campeche, Yucatan, Quintana Roo och Tabasco och vidare i centralamerikanska länder som Belize, Guatemala, Nicaragua, Honduras. Mayaindianerna var inte ensamma om makten i Mesoamerika, utan delade den med manguer  ‎Historisk översikt · ‎Modern tid · ‎Källor. Mayaindianerna. Det är flera folkgrupper eller befolkningar som levde och lever än idag i norra Sydamerika och Latinamerika men framförallt i Mexiko idag. En gång i tiden så var det ett framgångsrikt folkslag med välgång och en relativt hög standard. När man talar om Mayaindianerna så brukar man enbart använda Maya. mayaindianerna Mayakulturen syftar på den historiska Maya civilisationensom ibland går under beteckningen Mayariket. Ganska enkelt erövrade de landet och utnyttjade dess befolkning för att utvinna områdets värdefulla naturtillgångar. De bästa artiklarna, färska historiska nyheter och veckans quiz. Arkeologen Antonio Benavides har beskriver detta i en artikel, "Coba". Det arbetande folket bodde utanför kultplatserna och fick hålla sig till godo imagefap young gravar där. Hennes mayaindianerna är arkeolog amazon.dr har gjort utgrävningar i Chichen Itza.

Mayaindianerna - eftersom vill

I denna kan vi med olika SI-prefix åstadkomma längre tidsperioder och säga till exempel att det i dag har gått ungefär 2,5 Megadygn sen dess epok. Paula, en mayaindian från Guatemala, sörjde över att hennes två söner hade dött. Under hela talet föll det dessutom mindre regn än vanligt i Centralamerika och torkan orsakade hungersnöd och död. På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om mayaindianerna. Mayaastronomerna kunde också förutsäga solförmörkelser flera sekel fram i tiden. Ja, mayakalendern, som ses här ovan, hade 18 månader, och varje månad bestod av 20 dagar.