tautologi

tautologi. uttal: /taftʊlʊˈgiː/. (lingvistik, retorik) upprepning av samma sak med andra ord; som i vardags- eller fackspråk är onödig men som i retoriken och litterära verk används som stilfigur för att förstärka intrycket eller övertyga lyssnare/läsare. Synonymer: omsägning, dubbelsägning, tårta på tårta, kaka på kaka: Jämför. Tautologi, pleonasm, redundans. Termfloran är rik för den som vill anmärka på språkliga uttryck som är lite för mycket, eller där samma sak sägs flera gånger. Den normativa stilistikens benämningar utgår från en idé om att det ideala språket är rent, elegant och exakt. Då får man inte säga sådant som klart. Du kanske letade efter tautologi utan att veta om att det var tautologi du letade efter. ”En tautologi är en upprepning där man säger samma sak flera gånger, på ett sådant sätt att den ena saken betyder samma sak som den andra och man har sagt dem fler gånger än en.” ~ August Strindberg om tautologier.

Tautologi Video

Pernyataan Majemuk, Tautologi, dan Pernyataan Ekuivalen