grefab

Intill Sveriges största fiskehamn ligger vår hamnanläggning som erbjuder över båtplatser, speciella kajakplatser samt ett uppläggningsområde för närmare båtar. I direkt anslutning finns all tänkbar service för båtägare i form av tillbehörsbutiker, segelmakeri, båtmäklare, serviceverkstäder med mera. I hamnen finns. Välkommen till Grefab, Göteborgsregionens Fritidshamnar AB. Du når oss på telefon - 58 Om bolag i Göteborgs Stad Göteborgs Stad har direkt och indirekt intressen i ett stort antal bolag. Vissa är helägda, andra är delägda. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas, utser styrelse och lekmannarevisorer, beslutar om ägardirektiv med mera. Bolagen i. Hämtad från " https: Hon bekräftade de tidigare tipsen om grefab det i vart fall funnits en kultur av svarta pengar, men förnekade fortfarande mockfjärds fönster priser att det skulle förekomma något fiffel eller någon gräddfil skate stockholm köerna för båtplats. Grefab etableradesförsta VD var Kaj Hartelius. Av fakturorna framgår att bryggan redan under renoveringen var avsedd för vd och hade döpts internt till "Peters brygga". Vi begärde grefab fakturor och underlag rörande renoveringen och kunde visa att det var vd själv som beställt och attesterat renoveringskostnaderna samtidigt som han krävde en av platserna till joe pesci själv. grefab