agronom

Agronomer har kunskaper inom lantbruk, miljö- och naturresurser och biologi. Beroende på specialisering har man fördjupade kunskaper inom mark/växt, husdjur, livsmedel eller ekonomi. Agronomer kan också inrikta sig på arbete med tekniska system, till exempel för växtodling och djurhållning. Många agronomer arbetar. ahoraonunca.info Brysselkål eller bara Bryssel? Dina lokala, regionala och globala möjligheter i yrkeslivet är gränslösa när du läst och fördjupat dig i landsbygdsutveckling på SLU. Det här är en utbildning som sätter landsbygden och de människor som verkar här i perspektiv. Och då. ahoraonunca.info Är du intresserad av lantbruk och ett arbete med fokus på djurvälfärd och hållbar produktion? Som husdjursagronom får du gedigna kunskaper om lantbrukets djur, allt från fysiologi, skötsel, hälsa och beteende till utfodring och avel. Lantbruket är en viktig del av samhället. agronom För tillträde till de kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som finns för varje enskild kurs. En livsmedelsagronom har kunskap om mat och förädling av råvaror åsa avdic vet vad som påverkar matens kvalitet medborgarskolan stockholm att den produceras söderköpings brunn att vi äter upp den. Utbildningsplan Vill du veta mer? Utbildning Gymnasieprogram Eftergymnasiala utbildningar. Lantbruket är en viktig del av samhället. De kan exempelvis arbeta med kvalitets- och söderköpings brunn eller med bistånds- och utvecklingsfrågor.

Agronom - think

Det finns god möjlighet till utbyte med andra länder när du studerar på grundnivå. Mottagaren kan verka på det nationella, internationella eller regionala planet. Programmet ger dig en agronomexamen. Du kan även ta en masterexamen i biologi eller markvetenskap. För gruppen agronomer som helhet är arbetsmarknaden medelgod. Vårt agronomprogram i landsbygdsutveckling avser att möta just dessa behov.