bric länderna

Nyligen träffades ledarna för BRICS-samfundet – Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika – i den kinesiska staden Xiamen för deras årliga möte. För inte särskilt länge sedan så utlystes länderna till de starkast lysande stjärnorna på den globala ekonomiska arenan, men låt oss göra ett nedslag för. Begreppet BRIC används allt oftare för att referera till tillväxtekonomierna Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Denna utredning tar ett samlat grepp på BRIC-ländernas handel under den senaste tioårsperioden. Utredningen visar på vissa gemensamma nämnare mellan länderna, bland annat i form av en snabb. I dagens nummer av Dagens Industri skriver Henrik Mitelman om vad han tror kan bli de nya Bric-länderna. I artikeln skriver han om Vise.

Bric länderna Video

BRICS-Staaten bric länderna

Bric länderna - med

Brasiliens utrikespolitik Rysslands utrikespolitik Indiens utrikespolitik Kinas utrikespolitik Sydafrikas utrikespolitik Mellanstatliga organisationer Organisationer bildade Bli medlem här Bli medlem Logga in. Jacob Zuma Sydafrikas president [ 25 ]. De fem länderna — sedan inklusive Sydafrika — står för 40 procent av världens befolkning och mer än 25 procent av världens landmassa. För Ryssland är Rogers bild riktigt dyster. Relaterade publikationer Maj Rapporter Kinas relationer med Afrika ur ett handelsperspektiv En central frågeställning i denna rapport är vilken effekt Kinas handelsrelaterade engagemang får för de afrikanska ekonomierna.