femöre

Femöre klassas som riksintresse för det rörliga friluftslivet. Större delen av området klassas som mycket högt värde för naturvården och friluftslivet enligt länsstyrelsens naturvårdsprogram från Skogsvårdsstyrelsen bekräftade genom sin nyckelbiotopsinventering de höga naturvärdena i området. Reservatet ägs. Femöre naturreservat har länge varit ett populärt utflyktsmål med sin dramatiska natur och närhet till havet. I reservatet finns flera markerade strövstigar som du kan följa. Sommartid inbjuder de fina klippstränderna till bad. Fakta om den fantastiska Fyrvaktarbostaden på Femöre Fyrvaktarbostaden på Femörehuvud ägs av Oxelösunds kommun. Föreningen Femörefortet, som driver Femörefortet på Femörehuvud, driver sedan också fyrvaktarbostaden. Femörefortet är en nedlagd kustartillerianläggning från kalla krigets dagar som sedan. femöre

Femöre - Gunnarsson

Det finns stolar och bord till 20—25 personer. Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs. Pittoresk maritim miljö med röda stugor och trevlig restaur Nära Femörekanalen finns möjlighet att hyra kanot och även följa med på en guidad tur. Trolska barrskogar och ljusa ekhagar med betande kor och får bildar en skarp kontrast mot de bitvis karga kuststräckorna. Femöre är ett kommunalt naturreservat som förvaltas av Oxelösunds kommun. Femöre Visa på karta.

Femöre Video

Juli 15, Femöre Naturreservat - Viddviken, Sverigesimmet