metamina

Metamina:Dexamfetamin. För behandling av ADHD – ADD symptom. Amfetaminläkemedlen är ett sistahandsalternativ vid otillräcklig behandlingseffekt eller vid biverkningar. Amfetamin är ett racemat, det vill säga en blandning av levo- och dexamfetamin. Dexamfetamin har dock signifikant bättre kliniska. 2 Alkohol hämmar enzymet Dopamin Beta-Hydroxylas DBH som normalt bryter ned dopamin till noradrenalin. Vi har skrivit om kombinationen framförallt i samband med Metamina och Antabus (som också hämmar DBH) vilket kan leda till oönskat höga dopaminmängder och negativa biverkningar därutav. Men dom jag har om som fått Metamina,, säger att dom är jätte bra, typ inga biverkningar som dom flesta för av specielt Concerta ger biverkningar som jobbiga, dom slipper man på Metamina, tyvärr så har vår regering bestämt att det är lincens på Metamina och kan vara svåra att få och det tar lång tid innan. metamina