blankett k10

reglerna bestämmer hur utdelning och kapitalvinst beskattas hos ägare till fåmansbolag, något som deklareras på K10 blanketten. Blankett K10, sid 1. Blanketten lämnas av fysisk person som är delägare i fåmansföretag och som gjort utdelning under året eller sålt aktier i bolaget under året. Använd alltid kalkylen Fåmansbolag. Allra enklast tar du fram uppgifter som ska lämnas på K10 genom att i programmet utnyttja kalkylen Fåmansbolag. I kalkylen. Har du kvalificerade andelar i ett fåmansföretag ska du räkna fram ett gränsbelopp på blankett K Där redovisar du utdelning och kapitalvinst på andelarna. Kapitalvinsten beskattas i inkomstslaget tjänst, förutom sparat utdelningsutrymme som beskattas i kapital. För gränsbelopp räcker ett löneuttag. blankett k10

Blankett k10 Video

"Reglerna är för generösa"