fn mål

Globala målen eller de Globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), är en del av Agenda Agenda innehåller de 17 Globala målen för hållbar utveckling, som den 25 september antogs av FN:s generalförsamling i resolution A/RES/70/1, under namnet Transforming our. FN hade mellan och åtta millenniemål för att minska fattigdom, hunger, barnadödlighet och hiv/aids samt skapa bättre utveckling, utbildning, hälsa och jämställdhet i världen. Nu har FN bytt ut millenniemålen till 17 utvecklingsmål fram till , inriktade på mer hållbar utveckling. Millenniemålens framgång – en språngbräda för den nya utvecklingsagendan. Förra årets Millenniemålsrapport, den sista, lanserades den 6:e juli i Oslo av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, Norges premiärminister Erna Solberg och Rwandas pr Läs hela artikeln. 2. 04 januari, Mål 6 Stoppa spridningen av hiv och aids Läs mer om mål 6. Genomförande och globalt partnerskap. Gå till "Blir världen bättre? De är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: Mål 2 Se till att alla eniro nummerupplysning får gå stolpe grundskola Läs mer om mål 2.

Fn mål Video

FN's 2030 mål fn mål