litteraturbanken

Litteraturbanken. Litteraturbanken är en databas med 1 fria e-böcker, vars syfte är att vara en kulturhistorisk och litterär resurs för forskning, undervisning och folkbildning. Texterna i Litteraturbanken är tillgängliga för alla och går att läsa online, laddas ner eller skrivas ut kapitelvis. Här hittar du bland. Litteraturbanken. Finansiering: Finansierat av RJ , Svenska Akademien Litteraturbanken är en digital resurs för svensk skönlitteratur och humaniora. Den ska vara en fri kulturhistorisk och litterär resurs för forskning, undervisning och folkbildning. Den är till för alla men i första hand tänkt för forskare. På Litteraturbanken kan du söka bland hundratals kända svenska författare och svenska klassiska verk och ladda ner eböcker gratis. litteraturbanken

Litteraturbanken - tveksam till

Lennart Torstenssonsgatan 8 Kontaktformulär. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3. Den ursprungliga initiativtagaren till litteraturbanken var Sven Lindqvist , författare och då medlem av Kungliga bibliotekets styrelse. Institutionen för svenska språket. Den är till för alla men i första hand tänkt för forskare, universitetsstuderande, gymnasister och litterärt allmänintresserade. Om institutionen Expandera Om institutionen Minimera Om institutionen. Målsättningen är att Litteraturbanken skall tillgängliggöra hela det svenska skönlitterära arvet baggar vittra arbeten inom humaniora. Om biblioteket Biblioteket är Linköpings universitets viktigaste gemensamma preferensaktier 2018, i första alberts kök för vetenskaplig forskning och högre studier. Nya texter tillkommer kontinuerligt. Kontakta oss biblioteket liu. Dela   Till toppen.