profina

Profina Finans erbjuder finansiella och juridiska tjänster genom vårt unika helhetskoncept inom finansiell administration. Genom att nyttja hela eller delar av vårt One stop koncept får våra kunder reducerade kostnader, förbättrat kassaflöde och ökad lönsamhet. Profina är en stabil företagsgrupp med lång erfarenhet av reskontra- och inkassotjänster. Med vår integration mot Fortnox kan ni välja bland nedan tjänster: Reskontraservice. Vi hämtar per automatik er fakturainformation och bevakar att betalning sker. Skulle betalning utebli distribuerar vi en påminnelse, uteblir betalning. Profina är ett av Sveriges ledande finansbolag och en samarbetspartner att lita på. Vi har sedan starten inriktat oss på företagens behov vad avser inkassotjänster. Vi har specialiserat oss på kundanpassade lösningar utifrån principen att företag, på samma sätt som individer är unika. Vi levererar det mesta inom.

Profina Video

Profina (2001) profina